Fri frakt - Snabba leveranser
...
vara

Köp- och leveransvillkor på Nordicdeal

Gäller från 2017-08-15
Version: 201710

Har du redan lagt en beställning och vill göra något av följande:

Hänvisar vi till vår kundsupport: http://www.nordicdeal.com/customer-support/

Handeln innefattas av distansköplagen. För ytterligare information hänvisar kund till:

Allmänna Reklamationsnämnden, www.arn.se Box 174 101 23 Stockholm

Försäljning sker endast till personer över 18 år.

Betalsätt
Vi använder Klarna Checkout som betalsätt. Det är en enkel och trygg lösning. Det tillkommer ingen fakturaavgift såvida kund aktivt inte väljer att byta till delbetalning / klarna konto. Här finns de villkor som gäller:

https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/28328/sv_se/checkout

Klarna sköter betalningen som extern part och innefattar de kräven som gäller för PCI DSS.

Vid betalning mot faktura är det  f.n. 14 dagars kredit, en påminnelseavgift tillkommer vid utebliven betalning. Har du handlat för under 60 kr tillkommer 29,00 kr, och har du handlat för 60 kr eller mer tillkommer 60,00 kr i påminnelseavgift. Även en dröjsmålsränta motsvarande 24 % plus vid var tid av Riksbanken fastställd referensränta.

Ångerrätt

Praktisk information här: http://www.nordicdeal.com/angerratt/

Kund har rätt att återfå pengarna vid ångerrätt inom 14 dagar från den dag då ni mottagit meddelandet. Kunden kan dock få vänta tills dess att varan har kommit åter eller till dess kunden har lämnat ett bevis på att varan återsänts, det som sker först.

Kund har rätt att öppna postpaketet men ej varans förpackning, varan måste vara i obrukat skick för att kunna returneras.

Vid utnyttjande av ångerrätt sker återbetalning av varans pris. Kunden svarar för frakten vid utnyttjande av ångerrätt.
Har du frågor angående din retur är du välkommen att kontakta vår kundtjänst.


Email: [email protected]

Möjlighet till byte av produkt finns tyvärr inte i dagsläget. Utnyttja istället ångerrätt och lägg sedan en ny beställning på önskad produkt.

Det går även bra att använda ångerblanketten från konsumentsverkets hemsida: http://publikationer.konsumentverket.se/kontrakt-och-mallar/angerblankett

Leveranssätt
Paket / beställningar med totalvikt < 1 kg skickas med Postnord 1:a klass varubrev.

Paket / beställningar med totalvikt >= 1 kg skickas med DHL.

Vill du byta leveranssätt, lägg beställningen meddela oss sedan omedelbart så har vi möjlighet att byta leveranssätt.

Leveransförseningar

Vid försening kan konsument göra påföljder gällande om förseningen är väsentligt och företaget inte har kunnat avhjälpa felet inom skälig tid.

Vid leveransförseningar av väsentlig betydelse har kunden rätt att häva köpet utan någon som helst kostnad.

Fraktpriser
För beställningar under 500 kr = 29 kr
För beställningar över 500 kr = Fri frakt!

Reklamationer
Praktisk information här: http://www.nordicdeal.com/reklamationer/
Om paketet är skadat vid leverans bör kund göra en reklamation direkt hos ditt utlämningsställe. För att vara på den säkra sidan bör du ha som vana att alltid se över emballaget när du hämtar ditt paket.

Kund har 3 års reklamationsrätt eller före sista förbrukningsdatum, vilket som kommer först.

När vi mottagit och godkänt din reklamation, kommer vi att så snabbt som möjligt skicka den reklamerade varan till dig tillsammans med en retursedel och reklamationsblankett, som du använder för att skicka tillbaka den felaktiga produkten med. Med i paketet kommer det ligga en faktura på den felaktiga produkten du fått. Denna faktura kommer att makuleras så fort reklamationen returnerats till oss, alternativt om du väljer att behålla den felaktiga produkten, ska fakturan vara betald inom 14 dagar.

För att vi ska godkänna reklamationen:
Reklamation måste alltid göras, skicka inte bara tillbaka produkten. Använd alltid retursedel och reklamationsblanketten du får av oss.
Felplock; Om fel produkt har skickats från oss, skickar vi ut rätt produkt, den felaktiga produkten skall återsändas till oss. Glöm inte att ange i reklamationen vilken produkt du fått istället.
Produkt saknas; Efter kontroll skickas den saknade varan ut till dig.
Trasig/defekt; Vi skickar ut en ny produkt. Hela produkten ska återsändas till oss.
Utgånget datum; Glöm inte ange när produkten har gått ut. Vi gör vår bedömning därefter.
Annan orsak; Om orsaken är en annan, måste det anges vad orsaken är.

Vid eventuella tvister angående reklamationer följer vi Allmänna reklamationsnämndens, ARN:s, rekommendationer.

Återbetalning ska ske inom skälig tid, utan onödigt dröjsmål.


Har du frågor angående din reklamation är du välkommen att kontakta vår kundtjänst, enklast via email [email protected]

Nordicdeal AB
Graneliden 2a
43854 Hindås

Kundsupport: [email protected]

Mail: [email protected]    

Konsumenten har rätt att reklamera en vara i tre år. Felet ska anmälas snarast eller så snart felet borde ha upptäckts. Att anmäla fel i varan inom två (2) månader anses alltid inom skälig tid. Handlaren måste bevisa i det fall felet inte varit ursprungligt de sex (6) första månaderna, därefter är det konsumenten som måste bevisa att felet varit där från början eller beror på ett produktionsfel. Konsumenten måste lämna meddelande om att varan är felaktig och hur den är felaktig eller att det föreligger dröjsmål på ett ändamålsenligt sätt. Konsumenten behöver inte ange vilka påföljder den vill göra direkt.

Vid dröjsmål behöver konsumenten inte anmäla dröjsmål förrän varan har kommit fram. Det kan alltså dröja långt mer än två månader.
Handlaren får inte ställa andra krav när det gäller fraktskador än att dessa ska anmälas inom skälig tid och så snart felet borde ha upptäckts. Handlaren kan däremot be konsumenten meddela fraktskador för att handlaren ska kunna göra en reklamation mot leverantören.
Bevis för att varan är köpt på ett visst ställa ska levereras, det är inte ett måste med ett kvitto eller en orderbekräftelse utan kan räcka med ett kontoutdrag från konsumenten.
Vid en godkänd reklamation ska handlaren stå för alla kostnader inklusive all frakt. Skulle konsumenten ha extra kostnader i samband men reklamationen som tex bensinkostnader eller parkeringsavgifter ska även dessa återbetalas mot kvitto. Konsumenten är dock skyldig att begränsa sin skada.

Avhjälpandet ska ske inom skälig tid. Handlaren och konsumenten har alltid rätt att laga eller omleverera en vara utan att behöva motivera detta. Fel av väsentlig betydelse kan konsumenten ha rätt att häva men småfel kan inte leda till en hävning. Dock kan man göra en avvägning i det enskilda fallet om vad som anses mest lämpligt och orsakar minst olägenhet för konsumenten och minst kostnad för handlaren.
Konsumenten kan vid reklamation även kräva skadestånd oavsett om varan är omlevererad, lagad, nedsänkt i pris eller om köpet helt är hävt. Återigen måste konsumenten minska sin skada och även eventuella skador på annat genom att inte använda den felaktiga varan.

Leveranstid
Normalt har du ditt paket inom arbetsdagar 1-3 dagar. Vid större kampanjer kan det ta något längre tid. Leverans sker endast inom Sverige.

Outlösta paket
Vi förbehåller oss rätten att debitera kostnaderna för returfrakt, expeditionskostnad etc. Kund blir debiterad blir debiterad 299:- vid outlösta paket för att täcka våra kostnader. Försändelsen ligger på uthämtningsstället i 14 dagar innan de returneras. När en beställning kommer till utlämningsstället skickas en avisering antingen via SMS eller email, hämtas beställningen ej ut skickas sedan en påminnelse ut via brev. Om beställningen ej hämtas ut trots SMS och brev debiteras avgiften för outlösta paket. När paketet returneras krediteras priset för produkterna och avgiften för outlösta paket debiteras.


Alla beställningar skickas till service point därifrån kund hämtar ut produkten, förutom i vissa fall för Postpaket då brevbäraren väljer att leverera dem direkt i brevlådan. Det är kundens egna ansvar att hämta ut paket inom utsatt tid, Det är kundens ansvar att säkerställa att korrekt telefonnummer för avisering samt adress angivits vid beställningstillfället.


deliverytruck

Fel i publicering
Vi förbehåller oss rätten att i efterhand korrigera priser, texter som tryckts/skrivits felaktigt på vår hemsida, i kataloger, på produkter eller i andra förekommande media. Vi reserverar oss även mot prisjusteringar (såsom förändrade priser från våra leverantörer, valutaförändringar), lagerförändringar och ev. tekniska fel i webbshoppen, browser eller server.

SSL certifikat
Nordicdeal har ett signerat SSL certifikat för säker kommunikation. Alll kommunikatiion sker via HTTPS.

Personuppgifter
Nordicdeal AB är personuppgiftsansvarig för behandling av de personuppgifter som Du som kund lämnar till oss. Dina personuppgifter kommer att behandlas i syfte att upprätthålla kundrelationen via kataloger, direkt marknadsföring, SMS, mail och för andra marknadsföringsändamål av vårt eller andra externa företag. Du kan när som helst begära att personuppgifter rättas, tas bort eller anmäla om Du inte vill att uppgifter skall användas för direktmarknadsföring. Alla som registrerar sig hos oss får automatiskt våra kataloger, trycksaker, nyhetsbrev och sms. Personuppgifterna skyddas från externt intrång och hanteras enligt bestämmelserna i PUL.

Ytteligare tvister

Eventuell tvist ska lösas av antingen Allmänna reklamationsnämnden (ARN) i Sverige eller European Commission Online Dispute Resolution (EU ODR).

ARN: http://www.arn.se/
ARN på andra språk: http://www.arn.se/other-languages/
EU ODR: http://ec.europa.eu/odr


När vi mottagit din beställning skickar vi dig snarast en bekräftelse via e-post med information om din beställning.

Avbeställning
Konsument har avbeställningsskydd fram tills dess att paketet har skickats. Det är möjligt att avbeställa en beställning via mitt konto, mer instruktioner finns här. Har paketet skickats hänvisas kund till att istället utnyttja ångerrätten mer information finns ovan under överskriften: "Ångerrätt".